Stričkovac – Vanessa Cardui

Stričkovac (Vanessa cardui L.) je dnevni leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae). 

Kako  ga prepoznati?

Prednja krila su svijetlosmeđa i tamnosmeđa, vanjski dio prednjih krila je crnosmeđi i bijelih mrlja. Stražnja krila su svjetlija s puno bijelih svijetlosmeđih i crnih pjega. Ženka je slična mužjaku. Krila su raspona 5-6,5 cm.  

Stanište i navike

Gusjenica se  hrani širokim spektrom biljaka iz obitelji Asteraceae, preferirajući rodove Carduus (Carduus crispus) i Cirsium (Cirsium arvense), ali ponekad i na boražini , biljkama iz porodice  Malvaceae kao što je Malva neglecta i neki iz porodice  Fabaceae .

Odrasle jedinke  se hrane  nektarom  iz mnogih divljih cvjetova (Carduus je omiljen) i iz nekih vrsta vrtnih biljaka kao što je suncokret.

Kako možemo pomoći ?

Kako biste privukli leptire poput stričkovca  posadite  cvijeće bogate nektarom kako bi se na njemu hraniil te  bršljan i grmlje gdje bi prezimili.