Radne skupine

Radna skupina za podršku ekološkim poljoprivrednicima

Maja Čačija, Vesna Mijat, Amalka Vukelić, Albert Marinculić, Miljenko Šimpraga, Robert Hadžić, Denis Cvitković, Gordana Knezić, Zvonko Hursa, Dragica Tresk Penezić, Martina Borić, Andrea Vugrinović, Vera  Hrvoj, Ljubica Pavrlišak Marinculić, Davor Popović, Damir Žubčić, Mate Buljo, Nataša Basanić Čus, Mirjana Markušić, Želimira Vrabec

Radna skupina za spas pčela i divljih oprašivača

Albert Marinculić, Ivica Žuljević, Saša Zavrtnik, Josip Popčević, Damir Rogulja, Marko Perković,Nediljko Landeka,Davor Merkaš, Mladen Kučinić, Ana Ješovnik, Ivana Tlak Gajger, Zdenko Franić, Matija Bučar, Dragan Bubalo