Ciljevi i djelatnosti

Udruga biofila će nastojati promicati održive životne politike koje smanjuju negativni ljudski utjecaj na okoliš. To osobito uključuje ​​razvijanje odgovornosti i anganžmana građana po pitanju zaštite okoliša.

Ciljevi udruge

Naši ciljevi

Prirodni svijet je izvor neizmjerne ljepote i čuda. Od najmanjeg kukca do najvećeg sisavca, svako živo biće ima svoju ulogu u zamršenoj mreži života koja održava naš planet. Zato su naši ciljevi:

 • Očuvanje prirode i zaštita čovjekova okoliša kao temeljnih vrijednosti društva
 • Jačanje uloge javnosti u očuvanju prirode i zaštite čovjekova okoliša,
 • Razvijanje odgovornosti i anganžmana građana po pitanju zaštite okoliša
 • Razvijanje svjesnosti o opasnosti korištenja pesticida te poduzimanje akcija kojima bi se smanjila upotreba opasnih pesticida na području Republike Hrvatske
 • Promocija mogućnosti liječenja  uz pomoć prirode
 • Poduzimanje aktivnosti u skladu s integrativnom bioetikom
 • Poticanje svjesnosti o neophodnom održavanju biološke raznolikosti
 • Promocija ekološke i održive poljoprivrede
 • Savjetovanje u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • Očuvanje prirode i zaštita čovjekova okoliša kao temeljnih vrijednosti društva
 • Promicanje ekoloških spoznaja, posebno odgoj djece i mladeži o potrebi i načinu očuvanja okoliša
 • Organiziranje akcija zaštite i poboljšanje kvalitete okoliša samostalno i u suradnji s drugim udrugama
 • Propagiranje prirodnih ljepota i drugih vrijednosti Republike Hrvatske u nas i u inozemstvu
 • Osmišljavanje i provođenje socijalnih projekata koji uključuju podizanje razine ekološke svijesti
 • Biofilski dizajn
 

Ispunjeni osjećajem zahvalnosti za prirodni svijet oko nas

Djelatnosti udruge

Naše djelatnosti

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • Jačanje uloge javnosti u zaštiti prirode i okoliša putem održavanja javnih tribina i otvorenih okruglih stolova, izvještavanje javnosti o stanju okoliša putem pravodobnih i vjerodostojnih informacija o ekološkim problemima, volonterstvo
 • Javno informiranje i mediji
 • Proizvodnja medijskih sadržaja
 • Poticanje kritičke rasprave u medijima
 • Nakladnička djelatnost
 • Odgoj i obrazovanje
 • Znanost, stručni rad i istraživanje
 • Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
 • Izrada i provedba studija, programa i projekata vezanih uz zaštitu i očuvanje prirode i okoliša
 • Edukacija javnosti putem održavanja predavanja, seminara, radionica, izložbi, priredbi, tečajeva
 • Izdavanje biltena, brošura, letaka, plakata i drugog promidžbenog materijala vezanog uz zaštitu prirode i okoliša
 • Praćenje nepovoljnih utjecaja na okoliš i poticanje na njihovo uklanjanje
 • Suradnja s organizacijama i ustanovama civilnog društva, nevladinim udrugama te ostalim  udrugama i organizacijama u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge
 • Suradnja s obrazovnim institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva zaštite prirode i okoliša
 • Suradnja s gradskim, županijskim i državnim institucijama u svrhu promicanja i ostvarivanja ciljeva zaštite okoliša
 • Ostali pogodni oblici djelovanja kao i djelatnosti kojima se stječe prihod, a u skladu s posebnim propisima u svrhu ostvarivanja djelatnosti Udruge
 • Izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija
 • Umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja
 • Razvoj ruralnih područja
 • Edukacija za održivi razvoj ruralnih područja
 • Planiranje razvoja ruralnih područja
 • Savjetovanje i pomaganje