Članstvo

Sukladno važećem Statutu, članom Udruge hrvatskih biofila može postati svaka poslovno sposobna osoba. Članstvo može biti redovno ili počasno. Redovnim članom Udruge postaje se ispunjavanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine. Članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge te sudjelovati u upravljanju i svim drugim aktivnostima. Uz poštivanje i pridržavanje odredbi Statuta, važna obveza redovnog člana je sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti udruge.

Počasnim članom može biti osoba koja je svojim djelovanjem značajno doprinijela razvitku i ostvarivanje ciljeva Udruge, a proglašava ga Skupština temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Upravnog odbora.