Ekološka poljoprivreda

Proizvodni sustav koji održava zdravlje tla, ekosustava i ljudi. Oslanja se na ekološke procese, bioraznolikost i cikluse prilagođene lokalnim uvjetima, a ne na korištenju dodatni postupaka I tvari sa štetnim učincima.

Ekološka poljoprivreda je proizvodni sustav koji održava zdravlje tla, ekosustava i ljudi. Oslanja se na ekološke procese, bioraznolikost i cikluse prilagođene lokalnim uvjetima, a ne na korištenju dodatni postupaka I tvari sa štetnim učincima. Ekološka poljoprivreda kombinira tradiciju, inovaciju i znanost kako bi koristila zajedničkom okolišu i promicala poštene odnose i dobru kvalitetu života za sve koji su uključeni.

Načela zdravlja, ekologije, pravednosti i brige korijeni su iz kojih raste i razvija se organska poljoprivreda. Oni izražavaju doprinos koji organska poljoprivreda može dati svijetu i viziju poboljšanja cjelokupne poljoprivrede u globalnom kontekstu. Sastavljeni kao međusobno povezani etički principi koji nadahnjuju ekološki pokret.

Četri principa ekološke poljoprivrede

Zdravlje

Pod ovim principom se podrazumijeva zdravlje i cjelovitosti živih sustava. To nije samo odsutnost bolesti, već održavanje tjelesnog, mentalnog, socijalnog i ekološkog blagostanja. Uloga organske poljoprivrede, bilo u uzgoju, preradi, distribuciji ili potrošnji, jest održati i poboljšati zdravlje ekosustava i organizama od najmanjih u tlu do nas ljudi. 

Ekološka poljoprivreda je namijenjena proizvodnji visokokvalitetne, hranjive hrane koja pridonosi preventivnoj zdravstvenoj zaštiti i dobrobiti. Ekološka poljoprivreda u potpunosti izbjegava korištenje gnojiva, pesticida, lijekova za životinje i prehrambenih aditiva koji mogu imati štetne učinke na zdravlje.

Ekologija

Ovaj princip ukorijenjuje ekološku poljoprivredu unutar živih ekoloških sustava. Prehrana i dobrobit postižu se ekologijom specifičnog proizvodnog okoliša. Na primjer, u slučaju usjeva to je živo tlo; za životinje to je ekosustav farme; za ribe i morske organizme, to je vodeni okoliš.

 Ekološka poljoprivreda trebala bi postići ekološku ravnotežu kroz dizajn poljoprivrednih sustava, uspostavljanje staništa i održavanje genetske i poljoprivredne raznolikosti. Oni koji proizvode, prerađuju, trguju ili konzumiraju ekološke proizvode trebaju štititi i koristiti zajedničkom okolišu uključujući krajolike, klimu, staništa, biološku raznolikost, zrak i vodu.

 

Poštenje

Poštenje odlikuje jednakost, poštovanje, pravdu i upravljanje zajedničkim svijetom, kako među ljudima, tako i u njihovim odnosima s drugim živim bićima. Ovo načelo naglašava da oni koji se bave ekološkom poljoprivredom trebaju održavati ljudske odnose na način koji osigurava pravednost na svim razinama i prema svim stranama – poljoprivrednicima, radnicima, prerađivačima, distributerima, trgovcima i potrošačima. 

Ekološka poljoprivreda trebala bi svima koji sudjeluju omogućiti kvalitetan život, pridonijeti prehrambenoj suverenosti i smanjenju siromaštva. Cilj joj proizvesti dostatnu ponudu kvalitetne hrane i drugih proizvoda. Ovo načelo inzistira na tome da životinjama trebaju biti osigurani uvjeti i mogućnosti života koji su u skladu s njihovom fiziologijom, prirodnim ponašanjem i dobrobiti. Prirodnim i ekološkim resursima koji se koriste za proizvodnju i potrošnju treba upravljati na način koji je društveno i ekološki pravedan i treba ih čuvati za buduće generacije. Poštenost zahtjeva sustave proizvodnje, distribucije i trgovine koji su otvoreni i pravični i koji uzimaju u obzir stvarne ekološke i društvene troškove.

 

Briga

Oni koji se bave ekološkom poljoprivredom mogu poboljšati učinkovitost i povećati produktivnost, ali to ne bi smjelo predstavljati rizik ugrožavanja zdravlja i dobrobiti. Ovo načelo kaže da su predostrožnost i odgovornost ključna pitanja u upravljanju, razvoju i odabiru tehnologije u ekološkoj poljoprivredi. 

Znanost je neophodna kako bi se osiguralo da je ekološka poljoprivreda “zdrava”, sigurna i ekološki prihvatljiva. Međutim, samo znanstvene znanje nisu dovoljne. Praktično iskustvo, stečena mudrost te tradicionalno i autohtone spoznaje nude valjana rješenja, provjerena vremenom. Ekološka poljoprivreda trebala bi spriječiti značajne rizike usvajanjem odgovarajućih tehnologija i odbacivanjem nepredvidivih, kao što je genetski inženjering. Odluke bi trebale odražavati vrijednosti i potrebe svih koji bi mogli biti pogođeni, kroz transparentne procese.